Инфо Зона 14 май – Мехмед Зейнел – директор на ОД – Стара Загора към ДФ „Земеделие“