Инфо Зона – Защо 868 местности в Старозагорско ще са с нови имена – гости А. Андонов и М. Михайлов