Инфо Зона – 8 юни – Силвия Томова – 40 години творческа дейност