Инфо Зона 20 юни – общинският съветник от ГЕРБ – Гочо Карагьозов