Инфо Зона 26 юни – Таньо Брайков – председател на ОбС Стара Загора