Инфо Зона 27 юни – Информационен ден в ММЦ за Целите за устойчиво развитие