Над 60 решения взеха общинските съветници в Стара Загора

На редовното си заседание, днес, старозагорските общински съветници разгледаха и взеха решения по над 60 предложения.
След оспорван дебат местните старейшини не приеха да разгледат внесеното извънредно предложение за даване на Предварително съгласие за проектиране и изграждане на обект „плаваща сцена“ във водите на езеро „Загорка“ – парк „Бедечка“. Те изслушаха зам.-директора на Държавна опера Стара Загора Славчо Николов, който разказа за идеята да се създаде още едно пространство за култура в града и подчерта, че такава сцена в България няма създавана досега. Стана ясно още, че Община Стара Загора няма да има финансови ангажименти.

Съветниците обаче се обединиха около мнението предложението да бъде оттеглено и да се разглежда на следващата сесия през юли, след като мине през различните комисии в местния парламент.

Бе оттеглено и предложението за обявяване на имот – Лагер за ученически отдих, намиращ се в местност „Паниците“, за частна общинска собственост и продажба.
Местните старейшини приеха предложението на кмета Живко Тодоров за промяна по бюджета на община Стара Загора, вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната програма за 2018 година.

Те са свързани с финансиране на различни наложителни дейности. Общината дава 100 000 лв. като парична вноска в „Индустриална зона Загоре“. За допълнителни дейности по проектите за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградите на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ и ПГВМ „Иван П. Павлов“ са необходими допълнително 85 712 лева, които се осигуряват за сметка на намаление на планираните по бюджета средства за предоставени временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз. Промени има и в инвестиционната програма на Общината – добавени са нови обекти и активи свързани с допълнително възникнали спешни и неотложни дейности, за които не са били предвидени средства. За основния ремонт на физкултурен салон в СУ „Максим Горки“ са нужни 41 000 лева, за проект за изграждане на система за пожароизвестяване в СУ “Железник” 1 020 лева. За реализацията на проекта за разширяване на моста на бул. „Патриарх Евтимий“ се налага промяна на канализационната мрежа в района под моста на бул. “Славянски“, като за целта ще бъдат преместени и подменени основният колектор и тръбите. Ремонтът ще струва 100 000 лева. Налага се и спешна реконструкция на покрива на физкултурния салон на СУ “Васил Левски“, чиято стойност е 120 000 лева. Ще се ремонтира пенсионерският клуб в с. Калитиново за 31 000 лв., още 26 000 лв. са предвидени за основен ремонт на читалището в с. Руманя. С 60 000 лв. ще се ремонтира основната сграда и прилежащият Корпус на дома в с. Лясково и др. 80 000 лева са предвидени за изграждане на две автоматични поливни системи в парк „Пети октомври“ и в разделителната ивица по бул. “Цар Симеон Велики“.

Съветниците не приеха предложението за изменение в Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Стара Загора, с което се предлага средствата от продажба на общински жилища да постъпват по отделна сметка и да се разходват целево за закупуване или строителство на нови общински жилища, както и за ремонт на съществуващия общински жилищен фонд.

Приети бяха Правилник за организацията и дейността на общинското предприятие „Ученическо хранене“ Стара Загора и предоставяне на активи. На първо четене общинските съветници приеха Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора.

Сериозен дебат предизвика предложението на общинския съветник Кольо Димов за аварийно реализиране на транспортна схема към Общия устройствен план на Стара Загора, касаеща свързването на ул. „Калояновско шосе” и кръстовището на улици „Отец Паисий” и „Бяло море” през територията на бившия завод „Берое”. Най-напред вносителят оттегли думата „аварийно“, след това общинските съветници умуваха дали това предложение е разумно и целесъобразно, тъй като ще се изисква отчуждаване на терени от частни имоти. При гласуването предложението не се прие.

Безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост за срок от пет години бе предоставено на СНЦ „Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора“ и на Сдружение „Самаряни” Стара Загора.

Старейшините приеха и предложения за уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в различни райони на Общината.