Инфо Зона 29 юни – Дисекция на футболните реалности с Петко Пашов и Димо Бараков