Вземат превантивни мерки срещу заболяванията при животните

Днес, 20 юли, в Областна администрация се състоя заседание на Областната епизоотична комисия, председателствано от областния управител Гергана Микова. На него присъстваха зам. областният управител Димитър Драчев, директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Дамян Миков, директорът на РЗИ д-р Златина Нанева, представители на Регионалната дирекция по горите, на РИОСВ, на ОД МВР и РД ПБЗН, на сдружение „Зелени Балкани“ и на Областната колегия на Българския ветеринарен съюз.
По първа точка от дневния ред участниците обсъдиха и приеха мерки за предпазване на областта от възникване на заболяването Африканска чума по свинете. От изнесената от представител на Областната дирекция по безопасност на храните информация стана ясно, че това заболяване засега е непознато за България, а съвсем доскоро не е съществувало и в Европа. Смята се, че на Стария континент то е пренесено от Грузия чрез заразени хранителни продукти. В момента регистрирани огнища има в Румъния, Молдова, Украйна, Полша и Чехия.
Най-опасна за нас е ситуацията в Румъния, която е съседна на България държава, а речната граница по р. Дунав не се счита за достатъчно надеждна за ограничаване на болестта. Около 400 огнища на Африканска чума по домашните прасета и 10-12 огнища по дивите свине има регистрирани в област Тулча, която е на около 100 км от границата на България. Болестта се развива изключително бързо.
В Полша регистрираните досега огнища при дивите прасета са 1600, а при домашните – само 40. Според д-р Миков, тази разлика в цифрите при двете държави се дължи на по-добрия контрол и мерки за сигурност, които Полша е предприела за ограничаване на разпространението на болестта. Затова там може да се говори за овладяването й.
Болестта Африканска чума по свинете е вирусно заболяване. Вирусът е много устойчив, оцелява с месеци. Преболедувалите животни продължават да бъдат вирусоносители за цял живот. При потвърждаване на болестта, животните се умъртвяват незабавно.
Предвид реалната опасност от навлизане на болестта в България, участниците се обединиха около мнението, че мерките за нейното ограничаване трябва да бъдат незабавни и безкомпромисни и че всички институции трябва да работят заедно за овладяване на ситуацията.
На първо място – в най-кратки срокове със заповед на областния управител във всички 11 общини от областта ще бъдат организирани срещи на компетентните институции с кметове и кметски наместници. Целта е да се установи с максимална точност броят на селскостопанските животни в съответните населени места. Към момента в много села съществуват нерегламентирани ферми, в които животните се отглеждат при изключително лоши условия и не подлежат на никакъв контрол.
Ще продължи наблюдението на полицейските органи на двата прохода – Шипка и Прохода на републиката.
Ще се засили комуникацията с органите на прокуратурата, защото има случаи, в които селски стопани отказват да осигурят достъп до обектите, в които отглеждат животни.
Областната епизоотична комисия прие и други превантивни мерки за предпазване от Африканска чума по свинете и от Чума по дребните преживни животни. Сред тях са: сигуряване на постоянен ветеринарномедицински контрол по места, забрана за закупуване и продаване на живи животни от нерегламентирани места, обучение на ловните дружинки по отношение разпознаване на болестта Африканска чума по свинете и др.