Info Zona 05 10 2018 Възстановяването на Стара Загора – 5.10.1879