Info Zona 09 10 2018 „95 години ВМФ към Трaкийски Университет“