XVI Национално ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“

Областният управител Гергана Микова присъства на откриването на национално ученическо състезание “Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”

Днес се проведе XVI Национално ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ – Стара Загора 2018 г. То е организирано от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ София, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Стара Загора и се провежда със съдействието на Община Стара Загора, МОН, БЧК, ЦСМП и др.
На състезанието се състезават 28 отбора от всички области в страната. Те премериха знания и сили в четири различни центъра: защита от бедствия и аварии, защита при промишлени аварии и катастрофи, пожарна безопасност и първа помощ.
Състезанието се проведе в Парк „Артилерийски“ Стара Загора. Събитието уважиха Александър Джартов, директор на дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност” при ГДПБЗН – София, Татяна Димитров, началник на РУО – Стара Загора, Стефка Абаджиева, директорът на БЧК – Стара Загора и др.