ВАС потвърди решението за смяната на имената на местности в Стара Загора

Върховният административен съд на Република България прецени като неоснователна жалбата на „Мюсюлманското изповедание“ по повод решение на Общински съвет – Стара Загора за преименуване на местности, носещи турско-арабски имена, на територията на общината. До висшата инстанция се стигна, след като Административен съд – Стара Загора прие, че решението на ОбС, с което преименуват местности, не е административен акт, който да подлежи на съдебен контрол. Съдът е изложил и допълнителни съображения, че оспореното решение не засяга правата и интереса на жалбоподателя, пише още в решението на ВАС. Остава в сила определение №197/31.07.2018 г., постановено от Административния съд в Стара Загора и не подлежи на обжалване. Приетите нови 868 имена на местности на територията на община Стара Загора ще бъдат изпратени в Агенция по геодезия, картография и кадастър, както и в Областна дирекция „Земеделие“.