Info Zona 31 10 2018 – Мария Данева от Сдружение „Самаряни“