Общинският съвет в Стара Загора гласува 4000 лева за бебе Мая

На редовното си заседание Общинският съвет гласува да бъде отпусната еднократна финансова помощ от 4000 лева за лечението на Мая. Момиченцето, за което разказахме страда от вродена мускулна дистрофия и се нуждае от лечение в Турция. Сумата за него от 55 хиляди лева е непосилна за семейството й. Всеки, който желае може да помогне!

Дарителска сметка Райфайзен банк
Титуляр: Мая Христова Христозова
MAYA HRISTOVA HRISTOZOVA
Населено място: гр. Стара Загора
IBAN: BG88RZBB91551009737351
BIC: RZBBBGSF
Валута: BGN (лева)