Info Zona 03 12 2018 – Ивайло Георгиев за успешната година на клуб “Атила”