Над 120 сигнала е разгледала през годината Комисията по безопасност на движението в Община Стара Загора

Комисията по безопасност на движението към Община Стара Загора е разгледала общо 17 предложения и сигнали от граждани и институции на последното си заседание вчера.
Подадените заявления са относно монтиране на антипаркинг елементи и предпазни парапети по тротоари, с цел ограничаване достъпа на превозни средства, обезопасяване на райони около детски градини и учебни заведения. Разгледани са и предложения за въвеждане на забрана за паркиране в определени участъци на града, за промяна в режима на работа на светофарна уредба, за изграждане на изкуствени неравности и др.
Комисията по безопасност на движението излезе с положителни становища за някои от предложенията. За други бе решено да бъдат пренасочени към компетентните органи.
През 2018 г. са проведени 6 заседания на Комисията по безопасност на движение към Община Стара Загора, на които са разгледани общо 121 предложения и сигнали от граждани и институции. В състава на комисията са включени служители на Община Стара Загора, общински съветници, представители на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР, Общинска полиция, Областно пътно управление, Областен отдел „Автомобилна администрация“ – гр. Стара Загора. Председател на комисията е Йордан Николов – Зам.-кмет по „Транспорт, обществен ред, екология и чистота“.
Комисията по безопасност на движение към Община Стара Загора координира и контролира проблемите по безопасността на движението на територията на Община Стара Загора и приема мерки за нейното подобряване

Етикети: