Продължава томболата “Играй и спечели”

Продължава томболата на ВиК ЕООД Стара Загора “Играй и спечели”!
На 7 януари 2019 година за втори път бяха изтеглени 28 печеливши клиенти от регистриралите се на сайта на Дружеството.
Следващото теглене е на 21 януари 2019 година.
Късмет на участниците!