Бюджетът на Община Казанлък за 2019 година бе приет на заседание на ОбС

Общинският съвет в Казанлък прие на второ четене Бюджета за 2019 година. Общата стойност на Бюджета за 2019 г. 58 млн. 618 хил.958 лева или с над 8 милиона лева повече от миналогодишния. Целите, поставени за изпълнение от Общината са много и във всички сфери на дейност.
Новият Бюджет продължава Общинските политики за подобряване на инфраструктурата в детските градини и училищата. Ремонт на сградата на най-голямото здравно заведение за извънболнична помощ ДКЦ „Поликлиника Казанлък“ЕООД е сред приоритетите, с предвидени 907 хил. 733 лв. по линия на Националния доверителен екофонд и 15% съфинансиране от общинския бюджет – 136 160 лв.
За гражданите и юридическите лица промяната в Такса „Битови отпадъци“ ще бъде поета с дофинансиране от местни дейности в рамките на 549 796 лв. заради повишените отчисления на тон отпадък, който през 2019г. ще бъде 57 лева. Повече средства са заделени за ремонт на четвъртокласната пътна мрежа и на тротоарите, както и възстановяване на съществуващите велоалеи и изграждане на нови. Между двете четения групата съветници на БСП направи някои предложения за промяна в бюджета, сред които премахване на таксите в детските яскли и градини на територията на общината и увеличаване на социалните помощи за новородено и осиновено дете.

Като атрактивен туристически продукт Община Казанлък ще работи за привличане на европейски средства и реализация на проекта „Света на траките”, който обединява културно-историческото наследство на Долината на розите и на тракийските царе.
През 2019г. предстои реализацията на няколко социални проекта, най-големият сред които е изграждането на единствения по рода си в региона Дневен център за хора с деменция.
Общинските съветници гласуваха повишаване 10% на доходите в различни сфери на общинските дейности.
Кметът на Казанлък обобщи, че Бюджетът за 2019 година е бюджет на стабилна община, в която могат да се правят разумни политики като се предлагат разумни приходи и разумни разходи. Бюджет 2019 е във възможностите да реши тези политики.