Намаляват издадените разрешителни за строеж

През четвъртото тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 69 жилищни сгради с 616 жилища в тях и 71 456 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 121 други сгради с 35 868 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 10.4%, докато жилищата в тях и общата им застроена площ нарастват съответно с 9.2 и 22.2%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличават със 75.4%, а тяхната РЗП – с 55.5%.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 11.3%, жилищата в тях с 50.2%, а разгънатата им застроена площ – с 44.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи ръст с 86.2%, а общата им застроена площ – със 70.1%.