Info Zona 20 02 2019 – Месец преди “Лешникотрошачката” – Силвия Томова и Константин Уралски