Жители на кв.“Лозенец“ поеха инициатива за почистване на местност от битови отпадъци

Във връзка със сигнал, подаден от Анка Желязкова във Фейсбук-страницата „Попитай кмета на Стара Загора“, за наличие на разпръснати битови отпадъци в местността Малката карасиврия, жители на близкия ромски кв. „Лозенец“ са поели ангажимент да ги отстранят поетапно. От Община Стара Загора за целта се осигуряват чували за събирането им.
След намесата на кмета Живко Тодоров представители на местната ромска общност днес излязоха доброволно и събраха над 140 чувала с отпадъци.
Пред градоначалника те са поели ангажимент периодично да се грижат за почистването на района.