Ден на отворените врати на Тракийски университет

За поредна година Тракийски университет организира Ден на отворените врати.
Целта на Тракийски университет е да създаде възможност за информиран избор на учениците за продължаване на образованието им, за по-нататъшно кариерно развитие и успешна бъдеща реализация.
В Деня на отворените врати на Тракийски университет, ще информираме средношколците за специалностите, общежитията, стипендиите, рейтингът и всички други интересуващи ги въпроси. Ще могат да разгледат внушителната материална база – зали, лаборатории, центрове и други, които са разположени в 20 учебни корпуса на 100 000 кв. м. площ.
Време: 01.03.2019 год.,
o11,00 часа – за средношколците учещи втора смяна;
o14,00 часа – за средношколците учещи първа смяна.
Място: Централната сграда на университета, Студентски град, Ректорат, зала 3А.
Лице за контакт – ст. експерт Наталия Митева, кариерен консултант при Центъра за кариерно развитие (GSM: 0887 900 490, e-mail: career_center@uni-sz.bg).