Info Zona 08 03 2019 – Инсп. Надя Трифонова – РДПБЗН Стара Загора