IZ 15 03 2019 – Михаил Михайлов – обл. председател на ПП „Атака“