IZ 12 04 2019 – Студентски съвет към ТрУ организира благотворително събитие на 17 април