Повече бракове,по-малко разводи

Увеличават се браковете в Старозагорско През 2018 г. в областта са регистрирани 1 157 юридически брака – със 106 повече спрямо предходната година. Три четвърти от всички регистрирани бракове са сред населението в градовете.През 2018 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 31.8 и 28.6 години.Сключилите брак през 2018 г. във възрастовата група 25 – 34 години са 48.4% за мъжете и 46.4% за жените.
За 85.4% от жените и 84.6% от мъжете, сключили граждански брак през 2018 г., той е бил първи.463,да били разводите в област Стара Загора през 2018 г. , или с 52 по-малко от регистрираните през 2017 година. От всички прекратени бракове 79.0% се отнасят за населението в градовете.
Най-голям е делът на браковете, прекратени „по взаимно съгласие“ (85.3%), следват причините „фактическа раздяла“ (7.6%) и „несходство в характерите“ (5.0%).
Най-голям процент на разводите – 35.9 при мъжете и 32.6 при жените, са във възрастовата група 40 – 49 години.
За 9.3% от жените и 9.7% от мъжете, разтрогнали своите бракове през 2018 г., разводът не е бил първи.