Старозагорски деца показват знания за пътна безопасност

Възпитаниците на старозагорската детска градина №25 „Ален мак“ показаха наученото в обучението по пътна безопасност в открит урок.
Проверката трябваше да установи дали децата са готови за самостоятелно придвижване по пътя, от дома до училище. Дали могат да играят безопасно, сами през летните месеци на открито и дали е усвоена информацията дадена им през учебната година в зависимост от възрастовата група.
Под зоркия поглед на полицаи от Второ районно управление „Полиция“ децата се представиха достойно и показаха отлични знания за пътната безопасност.
„Съвременната пътна среда е враждебна за децата. Те не осъзнават опасностите, които крие улицата и движението по нея. Ето защо чрез обучението по Безопасност на движението по пътищата (БДП), ние се опитваме да развием защитните механизми на най-малките участници в него, сподели Меглена Бакърджиева, директор на детското заведение.
„Децата са активни участници в уличното движение като пешеходци, велосипедисти и пътници в различни превозни средства. Обучението по БДП е социално обучение, базирано на натрупване на личен опит чрез подражание, упражнение и тренировки, като даваме изключителен превес на практическите форми. Реализирането на образователната програма се базира на богата нагледно-практическа основа. Децата с истинско удоволствие се включват в тези ситуации и демонстрират своите знания и умения“, допълни директорката.

Снимка: Община Стара Загора