Ученици участваха в симулативен процес в Районен съд – Стара Загора