Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода
от 08.07.2019 год. до 12.07.2019 год.

Понеделник 08.07.2019 год.
бул. „Св. Патриарх Евтимий“ от бул. „Славянски“ до ул. „Войвода С. Черногорски“
бул. „Св. Патриарх Евтимий“ – локално платно от бул. „Славянски“ до ул. „Войвода С. Черногорски“
ул. „Тодор Пъндев“ от ул. „Димитър Караджов“ до ул. „Августа Траяна“
ул. „Бреза“ от ул. „Димитър Караджов“ до ул. „Тодор Пъндев“
ул. „Атанас Кожухаров“ от ул. „Димитър Караджов“ до ул. „Августа Траяна“
ул. „Райна Княгиня“ от ул. „Димитър Караджов“ до ул. „Августа Траяна“
ул. „Веселин Ханчев“ от ул. „Тодор Пъндев“ до ул. „Райна Княгиня“
Вторник 09.07.2019 год.
бул. „Св. Патриарх Евтимий“ от ул. „Войвода С. Черногорски“ до ул. „Промишлена“
бул. „Св. Патриарх Евтимий“ – локално платно от ул. „Войвода С. Черногорски“ до ул. „Промишлена“
ул. „Августа Траяна“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Иван Вазов“
Сряда 10.07.2019 год.
бул. „Св. Патриарх Евтимий“ от ул. „Промишлена“ до ул. „Радост“
ул. „Проф. Н. Кожухаров“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Д. Подвързвачов“
ул. „Слънчева“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Иван Вазов“
Четвъртък 11.07.2019 год.
бул. „Св. Патриарх Евтимий“ от ул. „Радост“ до ул. „Загоре“
ул. „Д. Подвързвачов“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Иван Вазов“
ул. „Христина Морфова“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Иван Вазов“
Петък 12.07.2019 год.
бул. „Св. Патриарх Евтимий“ от ул. „Загоре“ до ул. „Ведрина“
ул. „Петко Р. Славейков“ от ул. „Христина Морфова“ до ул. „Генерал Столетов“
ул. „Света Богородица“ от ул. „Христина Морфова“ до ул. „Генерал Столетов“
ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Христина Морфова“ до ул. „Генерал Столетов“
ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Христина Морфова“ до ул. „Генерал Столетов“
ул. „Генерал Столетов“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Любен Каравелов“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации, предварителният график може да бъде променен.