На 11 и 12 юли ще се извърши повторна дезинсекция срещу имаго на комари в Стара Загора

На 11 и 12 юли 2019 г. Община Стара Загора ще извърши повторна дезинсекция срещу имаго на комари на тревните площи, паркове и градини, детските градини, детските ясли и социалните домове в града. Повишената влажност благоприятства увеличаването на популацията на насекомите. Дезинсекцията срещу имаго на комари ще се извърши на 11.07.2019г. и 12.07.2019г., четвъртък и петък, по график, предоставен от фирмата.
Площите, подлежащи на пръскане срещу комари са 620 239 кв. м. и обхващат детски площадки, паркове, детските градини, детските ясли и социалните заведения в града.
Сключен е договор с фирма „Пест корект“ ООД, гр. София. Със заповед на Кмета са определени длъжностни лица, служители на общинска администрация, които ще следят за изпълнение на дейностите по договора и ще присъстват при приемане на извършеното и съставянето на протоколи за обработка против имаго на комари на определените обекти.
За дезинсекцията на имаго на комари ще се използват биоцида – Цитрол 10/4 УЛВ и Фовал ЕС. Контрол ще упражнява Регионална здравна инспекция Стара Загора.

На 11.07.2019г.
I Екип – Начало 20.00 часа
1. АБ „Изток“ – 116 200 кв.м. – паркове, детски площадки, улици и булеварди.
2. АБ „Център“ – 323 605 кв.м. – паркове, детски площадки, улици и булеварди.
II Екип – Начало 20.00 часа
1. Детски и социални заведения на територията на АБ „Център“
2. Детски и социални заведения на територията на АБ „Изток“
На 12.07.2019г.
I Екип – Начало 20.00 часа
1. АБ „Зора“ – 10 500 кв.м. – детски площадки и улици
2. АБ „Кольо Ганчев“ – 5400 кв.м.- към 21.30 часа детски площадки и улици
3. АБ „Железник“ – 40 000 кв.м. – към 23.00 часа – детски площадки и улици
4. АБ „Запад“ – 37590 кв.м. – след 24.00 часа – паркове, детски площадки и улици
II Екип – Начало 20.00 часа
1. Детски и социални заведения на територията на АБ „Зора“
2. Детски и социални заведения на територията на АБ „Кольо Ганчев“
3. Детски и социални заведения на територията на АБ „Железник“
4. Детски и социални заведения на територията на АБ „Запад“
Часовете на II екип за обработка след началото, зависят от организацията в детските и социалните заведения.
Ръководител ДДД – дейности – Елиза Котева
Тел.0879932922
При неблагоприятни условия графикът може да претърпи промяна.