Инфо Зона – 02 10 2019 – Петко Пашов – кандидат за общински съветник от гражданска квота на БСДП