Инфо Зона 11 10 2019 – Ивайло Георгиев и Слънчезар Цанков – кандидати за общински съветници от листата на БСДП