Без алкохол и масови прояви на открито в изборния ден в Стара Загора

Със заповед на временно изпълняващия длъжността кмет на Община Стара Загора инж. Янчо Калоянов се забранява продажбата, сервирането и употребата на алкохол и спиртни напитки в търговските обекти, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на Община Стара Загора за периода от 7.00 до 21.00 часа на 27 октомври. Изключение правят тези, в които ще се провеждат семейни и обредни ритуали (сватби, кръщенета и тъжни обреди). Забраната не важи за продажба на алкохол и спиртни напитки на едро.
В изборния ден, от 7.00 до 21.00 часа, не се допускат и масови прояви на открито, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на територията на общината.