Инфо Зона – 30 10 2019 – Никола Чакалов – най-младият общински съветник в България