Инфо Зона – 21 11 2019 – Акцентите в 50-ото издание на ФОБИ – гост Огнян Драганов