Спасиха колония от прилепи в Стара Загора

Екип на ,,Зелени Балкани спаси колония от прилепи.През изминалата седмица в Спасителния център е подаден сигнал за 46 намерени прилепа на тераса в старозагорския квартал Железник.
Специалистите на Зелени Балкани се озоват на мястото. Прилепите са настанени за една вечер в Центъра. При прегледа става ясно, че 44 от тях са от вида ръждив вечерник , един е от вида средиземноморско прилепче и един от вида малко кафяво прилепче .
Още на следващата сутрин, след щателен преглед от ветеринарните специалисти на Центъра и съгласуване с РИОСВ Стара Загора и РИОСВ Плевен, прилепите са откарани, и освободени в Деветашката пещера – естествено местообитание на крилатите бозайници.
Като бозайници, хранещи се предимно с нощно летящи насекоми, прилепите играят важна роля в поддържането на равновесието в природата. Едно-единствено малко кафяво прилепче, тежащо около 3 грама, може да изяде 1200 комара за един час, а за 1 нощ изяжда средно 3000 насекоми. В България всички видове прилепи са полезни, тъй като се хранят с едни от най-опасните вредители за хората. Дългогодишни наблюдения показват, че при присъствие на повече прилепи на дадено място, насекомите значително намаляват. За съжаление популациите на много видове прилепи рязко намаляват своята численост през последните десетилетия, в резултат на неоправдания човешки страх и преследването им от страна на хората.
Голяма част от естествените местообитания на прилепите (като пещери и вековни гори) са унищожени от човека и те са се принудили да потърсят убежище в сгради и други съоръжения. Малките ни съседи най-често се настаняват във фуги на панелни блокове, различни цепнатини в сгради, тавански помеще-ния и мазета, под керемиди, в тухли, във фуги на мостове и др. Проявеното разбиране към тези полезни животни може да ни помогне да решим проблемите, възникващи, когато те живеят в нашите сгради.