Инфо Зона – 10 12 2019 – Мария Данева и Димо Димов часове след церемонията „Добрият Самарянин“