Инфо Зона – 10 12 2019 – Мария Данева и Димо Димов часове след церемонията “Добрият Самарянин”