Нова цена на топлия обяд в старозагорските училища приеха общинските съветници

Родителите на децата, които се хранят в ученическите столове на Стара Загора, ще заплащат сумата от 2.10 лева. за един купон от февруари. Себестойността на топлия обяд е в размер на 2.88 лева. Това приеха днес общинските съветници, с 40 гласа „За“. По време на заседанието председателят на местния парламент Мария Динева обясни, че вече е проведена разширена среща с директори на училища и общински съветници. По време на нея се стигна до консенсус – сумата от 0,40 лева да бъде поета от училищните бюджети, за да не бъдат допълнително натоварени родителите. Гласуваната днес цена бе по-ниска от предварително входираното предложение за повишение от 2.50 лева.
„Темата е болезнена и ние сме съпричастни с вас“, коментира ресорният зам.-кмет Иванка Сотирова. Тя допълни, че ако не се инвестира в цената на услугата има риск децата да се хранят с нездравословна храна. „Има смисъл да вземем това решение с очакванията, че в училищата, където има нуждаещи се и затруднени семейства, те ще бъдат подпомогнати. Ние ще държим предлаганата от общинското предприятие „Ученическо хранене” храна да бъде и с по-добро качество ”, допълни Сотирова.
Общата сума,с която през тази година ще бъде подпомогнато дружеството от Община Стара Загора, е в размер на 450 хил.лева. Увеличение в цената на купона за обяд се налага след постъпило становище от директора на „Ученическо хранене“. То е мотивирано с повишаването на цените на хранителните продукти, ел. енергията, водата, стоките, материалите и услугите, които участват във формирането на общата себестойност на предлагания обяд.
По време на редовното януарско заседание на местния парламент, съветниците приеха на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Община Стара Загора за организация на предучилищното образование, за да бъде в синхрон с държавния образователен стандарт, постановен със Закона за предучилищното и училищното образование и с Европейското законодателство. В нея е включена още и организацията на допълнителните педагогически услуги, предлагани в детските градини в общината и организиране на съботно-неделни дейности.
Старейшините подкрепиха с 48 гласа „За“ Стратегия за управление на общинската собственост на Община Стара Загора за периода 2020-2023 г., а с 43 гласа „За“ -годишната програма за управление и разпореждане с имоти.
Следващото заседание на Общинския съвет ще бъде на 13 февруари, тогава ще бъде гласуван и проектът за Бюджет за 2020 година, с който ще разполага Община Стара Загора.