Народни представители и земеделски производители с общи мерки за развитие на сектора

По инициатива на народните представители от ГЕРБ Борис Кърчев и Радостин Танев в Стара Загора днес бе проведена работна среща с представители на браншови организации в земеделието от региона, както и с председателя на парламентарната комисия по земеделие и храни Мария Белова.
„Радвам се, че имаме възможност да обсъдим различните гледни точки и да си бъдем максимално полезни както законодателно, така и практически, когато говорим за един от значимите сектори не само в икономически, но и в социален план, какъвто е земеделието“, каза в началото на срещата Радостин Танев.
Мария Белова подчерта, че този вид пряка комуникация е ползотворна крачка към подобряване на перспективите пред различните браншови организации. „За нас е важно законовите актове да бъдат в полза на заинтересованите страни“, допълни тя. По време на срещата с представители на сектора бяха дадени подробности за второто гласуване на Закона за агрохранителната верига, обединяващ девет нормативни документа. Стана ясно, че народните представители от ГЕРБ са отворени за предложения и препоръки и по повод европейската стратегия „От фермера до трапезата“.
Като важна тема бе определен и Законът за ветеринарномедицинската дейност, който бе приет наскоро, особено в частта му за т. нар. „лични стопанства“. Там има промяна и в начина на регистрация на т.нар. „лични стопанства“. „Надявам се, че по този начин ще минимизираме щетите от различните болести по животните. Предстои отварянето на различни мерки от Държавен фонд „Земеделие“ в направление животновъдство и биосигурност. Нашата най-важна задача е да защитим българските ферми, за да не загубим българското производство“, допълни още Белова.
Представителите на бранша изразиха притеснение от намалелия брой млади специалисти, които имат желание да се занимават с животновъдство и растениевъдство. Диалогът между народните представители и част от бранша стигна до тезата, че е необходимо земеделието да бъде по-близо до средното образование, чрез залагане на дуален подход, стажове и различен тип практически занимания за учениците. Засилване на участието на браншовите организации и при срещи с Тракийския университет също биха били полезна основа, над която да надграждат тесни специалисти и да бъде обезпечен секторът и откъм висококвалифицирани кадри, стана ясно още по време на срещата в Стара Загора.