Инфо Зона – 13 03 2020 – Карина Константинова за любовта към баскетбола