Старозагорският омбудсман с допълнителна електронна поща за удобство на гражданите

Старозагорският омбудсман Надежда Чакърова уведомява всички отговорни съграждани, че временно се преустановява приемното време за граждани и личното им посещение в приемната, предвид постановените мерки, но работата ни продължава. Контактите помежду ни остават леснодостъпни и бързи, като освен на официалната електронна поща ombudsman@starazagora.bg допълнително за удобство на гражданите е разкрита и следната:

ombudsmansz@abv.bg, и тел: 0885 901 264. Може да използвате и пощенската кутия на адрес: “Митр. Методи Кусев” № 34-А.

Мерките ще важат до отпадане на необходимостта от тях.

Актуална информация за мерките може да намерите на електронните страници на:

Министерство на здравеопазването – https://www.mh.government.bg/bg/

Община Стара Загора – www.starazagora.bg

Спазвайки заповедта на кмета на община Стара Загора, инструкциите и указанията на председателя на оперативния щаб и на лекарите, ще намалим риска от заболяване за всички и ще спомогнем за по-скорошното прекратяване на извънредното положение.