Инфо Зона – 17 03 2020 – Д-р Георги Желев: Личната отговорност да е преди всичко! Мисли глобално, действай локално