Инфо Зона – 25 03 2020 – До какво ще доведат икономическите мерки на правителството за борба с COVID 19 – коментар на финансиста Петко Пашов