Община Гурково започна раздаването на маски и ръкавици

ОБЩИНА ГУРКОВО УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНАТА, ЧЕ ЗАПОЧВА РАЗДАВАНЕ НА МАСКИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА И РЪКАВИЦИ ЗА ЛИЦАТА НАД 63 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ. ЩЕ БЪДЕТЕ ПОСЕТЕНИ ЛИЧНО ПО ДОМОВЕТЕ СИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И КМЕТСТВАТА, ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ МЕРКИ ЗА БИОСИГУРНОСТ. СПИСЪЦИТЕ С ЛИЦАТА СА ИЗГОТВЕНИ СЪВМЕСТНО С ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ ГРАД ГУРКОВО И КМЕТСТВАТА.