Старозагорският омбудсман Надежда Чакърова с препоръка към Общински съвет – Стара Загора за осигуряване на безвъзмездна психологическа подкрепа на съгражданите си

Омбудсманът на Стара Загора Надежда Чакърова и екипът й са на разположение за юридически консултации, повишаване на правната култура и съдействие на хората от общината на тел: 0885 901264, интернет страница и електронни пощи: ombudsman@starazagora.bg, ombudsmansz@abv.bg.

Омбудсманът Надежда Чакърова изпраща препоръка към ОбС-Стара Загора за осигуряване на линия за професионална безвъзмездна психологическа подкрепа за съгражданите си със съдействието на Дружеството на психолозите в Стара Загора.

“В динамичното време, в което живеем, смятам за необходимо да се осигури на хората всякакъв вид подкрепа- юридическа, психологическа, всякакъв вид. Силно вярвам в солидарността, отговорността Ви към установените ограничителни мерки за неразпространяване на коронавирус, съпричастност към уязвимите групи и съм с благодарност и възхищение към приноса на компании и частни лица, с които ежедневно доказваме, че сме общност! Лекомислено поведение днес няма да помогне на никого, пазете себе си и хората около вас- здрави и силни, за да преминем и през това предизвикателство с цялата си вяра в бъдещето!” призовава Надежда Чакърова.