Единадесет са номинациите за награда „Стара Загора“ през 2020 година

В Община Стара Загора са постъпили общо 11 предложения за присъждане на
наградата „Стара Загора“ за 2020 година. С нея се удостояват граждани с високи
художествено-творчески постижения в духовния живот и сферата на образованието и
науката в община Стара Загора. Отличията се дават в две направления – „Наука и
образование“ и „Култура и изкуство“.

Най-много са номинираните за индивидуална награда в направление „Наука и
образование“. Претендентите за отличието са общо шест:

1. Иван Христов Поров – старши учител по музика в ОУ „Кирил Христов“;
2. Гено Николаев Недялков – старши учител по английски език в ОУ „Кирил Христов“;
3. Жеко Стоянов Ганев – професор, инж. дтн, създател и ръководител на фирма „Елфи-
Тех“ ООД, електрохимични интегрирани технологии;
4. Живка Стойчева – старши учител по информатика в ППМГ „Гео Милев“;
5. Майя Христова Найденова – старши учител по химия и опазване на околната среда в
ППМГ „Гео Милев“;
6. Доц. д-р Алексей Стоев – директор на филиал на Института за космически
изследвания и технологии при БАН.

В направление „Култура и изкуство“ за колективна награда са номинирани:
1. Държавна опера – Стара Загора;
2. Народно читалище „Родина – 1860“ Стара Загора.

В същото направление за индивидуална награда са предложени:
1. Беса Лугичи – за ролята ѝ в операта „Африканката“ от Джакомо Майербер;
2. Силвия Томова- художествен ръководител на балета на Държавна опера- Стара
Загора;
3. Иван Матев- литературен историк и критик, директор на музей „Литературна Стара
Загора“.

Отличията се връчват по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и
славянската писменост.