Населението намалява

Към 31 декември 2019 г. населението на област Стара Загора е 313 396 души. Продължава процесът на застаряване. В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 22,6 %. На 1000 души от населението са се родили по 8,9 деца през миналата година.
2818 са ражданията в област Стара Загора през 2019 година. Момчетата са повече от момичетата 1413 срещу 1405. Повече от децата са родени извън брак 1919. 26 години е средната възраст на майката. 16,5 % е смъртността в областта. Най-висока стойност на коефициента на детска смъртност е регистрирана в областите Сливен (14.4 %) и Стара Загора (10.4 %).
Към 31 декември 2019 г. населението на България е 6 951 482, което представлява 1.4 % от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2018 г. населението на страната намалява с 48 557 души.

През 2019 г. в страната са регистрирани 61 538 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 659 деца.

Броят на умрелите през 2019 г. е 108 083 души, а коефициентът на обща смъртност – 15.5 %. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 443.