Удължават срока на неприсъственото обучение в Тракийски университет до 29-ти май

Удължават срока на неприсъственото обучение в Тракийски университет до 29-ти май, със заповед на ректора доц. д-р Добри Ярков, във връзка със заповед на министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 и на основание ПЗР на Закона за мерки и действия по време на извънредното положение.
Студентите ще продължат да се обучават онлайн.
Заповедта гласи още, че след 13-ти май:
-държавните изпити могат да се провеждат, както дистанционно, така и присъствено според спецификата в работата на съответните структурни звена
-изпитите на докторантите могат да се провеждат дистанционно във видеоконферентна връзка или присъствено.