ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА 28.04.2020 година

ВИЕ СЕГА ИМАТЕ НУЖДА ОТ НАС

1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

==> 1 социален работник
==> 2 медицинска сестра
==> 2 учител, общообразователен учебен предмет
==> 1 кинезитерапевт

2. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

==> 3 обслужващи, бензиностанция
==> 1 художник
==> 5 кредитен администратор
==> 1 продавач – консултант

3. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ

==> 10 шивачи
==> 1 огняр
==> 1 санитар
==> 1 обслужващ, промишлено производство
==> 1огняр
==> 3 опаковач
==> 1 общ работник, промишлеността
==> 1 фрезист
==> 1 стругар
==> 3 шлосери
==> 4 Заварчик
==> 3 машинни оператори, производство на растителни масла

РАБОТНИТЕ МЕСТА СА АКТУАЛНИ КЪМ 14.00 ЧАСА НА 28.04.2020 ГОДИНА
Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „Лице в лице” или ет.2 стаи 101, 102 и 103.

Агенцията по заетостта се обръща към работодателите, които вземат решение за освобождаване на своя персонал. Апелът на институцията е чрез доброволното съдействие на бизнеса да се улесни преходът на освободените кадри от трудова заетост към безработица. За тях ще е много полезно при напускането им, освен документите за освобождаване, работодателят да ги подпомогне, като им предостави намиращ са на сайта на Агенция по заетостта:
Информационен материал, съдържащ линкове към важните рубрики в официалните интернет страници на Агенцията по заетостта, Националния осигурителен институт и Държавна агенция „Електронно управление”, в които могат да получат информация и да подадат съответните заявления за регистрация в бюрото по труда и/или получаване на обезщетения за безработица от НОИ, и/или Формуляр за попълване на хартиен носител на Заявление-декларация за регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ като безработно търсещо работа лице, и/или Формуляр на Заявление за изплащане на обезщетение при безработица.
Възможностите на работодателите да подпомогнат своите вече бивши кадри са подробно разписани в публикувания на сайта на Агенцията по заетостта Вариант за РАБОТОДАТЕЛИ – съдействие за регистрация на освободен персонал.
Дори частично оказаната подкрепа чрез някое от предложените варианти и стъпки за съдействие е безспорен показател за социална отговорност на работодател към неговите работници и служители. Тази съпричастност и социална солидарност придобива още по-голяма значимост в условията на настоящата тежка обстановка.
Повече и конкретна информация за начините и формите за заявяване на регистрация в бюрата по труда и получаване на обезщетения може да се намери на сайта на Агенцията по заетостта в рубриките „Лесни стъпки за регистрация в бюрото по труда” и „Предлагащи работа”.
За повече информация питайте бюрото по труда.